5 TUẦN CỦA CHỨNG ĐẠO CÁ NHÂN TRONG THÁNG 5 NĂM 2020

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN THAM GIA?

Cùng nhau cầu nguyện với hàng triệu Cơ Đốc Nhân vào cuối tuần đầu tiên của Tháng Năm. Thực hiện tất cả các thể loại hoạt động truyền giáo trong suốt Tháng Năm. 

MỖI CƠ

ĐỐC NHÂN có thể tiếp cận 5 người

Chia sẻ Phúc Âm với bạn bè, hàng xóm, bạn cùng trường và các thành viên trong gia đình. Vui lòng tôn trọng các quy định về corona của chính phủ liên quan đến cách ly xã hội. Bạn có thể ngỏ ý để cầu nguyện cho ai đó, chăm sóc mọi người cũng như các nhu cầu của họ và chia sẻ đức tin của mình trên mạng xã hội, điện thoại, email và bất cứ nơi đâu có thể khi đối thoại cá nhân. Lời làm chứng của bạn có thể thay đổi một cuộc đời mãi mãi.  

MỖI HỘI

THÁNH có thể làm các hoạt động truyền giáo khác nhau

Trong thời gian cách ly xã hội, bạn có thể chia sẻ Phúc Âm trực tuyến, thực hiện các đợt phát trực tiếp để truyền giáo, và các buổi họp nhóm tế bào. Bạn cũng có thể cung cấp các khoá học trực tuyến về đức tin, hoặc gửi một loạt các email khích lệ mọi người, chia sẻ về Tin Lành trên mạng xã hội và giúp đỡ mọi người. Hãy làm bất cứ điều gì phù hợp với tình cảnh của bạn. Hãy chia sẻ Chúa Cứu Thế giữa thời kỳ khủng hoảng. 

Xin vui lòng cho các mục sư và hội thánh biết về GO 2020. 

Chia sẻ những lời làm chứng của bạn trên mạng xã hội sử dụng #globaloutreach #go2020

TRƯỚC THÁNG 5

CẦU NGUYỆN cho nhiều người sẽ được cứu. HUY ĐỘNG và HUẤN LUYỆN mỗi Cơ Đốc Nhân về chứng đạo cá nhân. Tải tài liệu huấn luyện 3 BƯỚC Trong Chứng Đạo Cá Nhân trên www.go2020.world

THÁNG 5 2020

Cuối tuần đầu tiên của Tháng 5: Cùng nhau cầu nguyện với 100 triệu Cơ Đốc Nhân, sai phái hội thánh của bạn.

Tháng 5:  Tất cả các thể loại hoạt động truyền giáo, đặc biệt là trực tuyến

30 Tháng 5, 2020: Mỗi Cơ Đốc Nhân và hội thánh chia sẻ về Chúa Giê-xu trong Ngày Truyền Giảng Phúc Âm. 

SAU THÁNG 5

MÔN ĐỒ HOÁ các tín hữu mới và lồng ghép họ vào hội thánh của bạn, bắt đầu các nhóm nhỏ và hội thánh mới. 

TIẾP TỤC chia sẻ Phúc Âm: Mỗi tuần hoặc ngày với tư cách cá nhân.

31 Tháng 10 – 1 Tháng 11 năm 2020: Báp-têm những tín hữu mới vào cuối tuần báp têm trên toàn thế giới. 

How to participate

GO 2020 is dedicated to mobilizing and training every believer possible for personal evangelism.

You can participate as an individual, church, ministry, or denomination. Everyone committed to the biblical message of the Gospel is invited to be involved.

As a church use May 2020 for strategic prayer for the lost, prepare your congregation with evangelistic training, start to organize team outreaches, larger events etc. and motivate every member of your congregation to share their faith personally.

As an individual believer, make your plans to pray for your unsaved friends and family, neighborhood and find creative ways to reach them in a way that fits your gift and calling. Do it in your own way.

As a denomination – use this unique global dynamic within the Body of Christ to activate and inspire your churches and leaders to renew their passion for the lost and put a fresh focus on prayer, evangelism, discipling new believers and church planting.

“CHAQUE CROYANT EST UN TÉMOIN - ENSEMBLE NOUS POUVONS ATTEINDRE LE MONDE !”

GET INVOLVED

We encourage you, your church or your network or organization to join GO 2020 launching beginning of the month with prayer doing all sorts of joint or individual evangelistic outreaches during the whole month.

MỖI CƠ ĐỐC NHÂN LÀ MỘT CHỨNG NHÂN – CÙNG NHAU CHÚNG TA CÓ THỂ TIẾP CẬN THẾ GIỚI!