GO 2020

HUY ĐỘNG 100 TRIỆU CƠ ĐỐC NHÂN ĐỂ TIẾP CẬN 1 TỶ NGƯỜI VỚI SỨ ĐIỆP PHÚC ÂM

GO 2020 là phiên bản đặc biệt của NGÀY TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM TOÀN CẦU 

Chúng tôi mời bạn cùng tham gia với hàng nghìn hội thánh, chức vụ trên toàn thế giới và dành toàn bộ Tháng 5 năm 2020 để chia sẻ Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy tưởng tượng điều này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến nơi bạn sinh sống, thành phố, đất nước của bạn và cả thế giới! 

Đức Chúa Giê-xu phán: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.” Ma-thi-ơ 9:37 

93% các thành viên trong hội thánh không chia sẻ Phúc Âm với người khác một cách chủ động. Điều này có thể thay đổi! 

HÃY LÀ MỘT PHẦN CỦA GO 2020

Tải xuống tài liệu huấn luyện “3 Bước Trong Chứng Đạo Cá Nhân” và những tài liệu hữu ích khác. Đăng ký hội thánh và đặt ra mục tiêu của bạn. 

8 NĂM CỦA NGÀY TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM TOÀN CẦU 

  • Đã có 36 triệu người tham gia. Rất nhiều người chia sẻ đức tin lần đầu tiên trong đời. 

  • 15 triệu người nhận được sự cứu rỗi. 

  • Hàng ngàn cộng đồng đức tin được thêm vào. 

  • Hơn 100.000 tín hữu mới được báp-têm tại Caribbean. 

GO 2020 is a global vision to activate the whole Body of Christ – millions of individual believers, churches and large global ministries - to pray and share the Gospel all over the world in an joint effort of evangelism during the month of May 2020.

THE CALLING

“The harvest is plentiful, but the workers are few.” Mt 9:37

The Great Commission is not an “optional assignment” for the Church. Yet 93% of church members never share the Gospel with others. GO 2020 aims to turn those numbers upside down … to pursue the following:

VISION

To activate and train every Christian believer, everywhere to share the Gospel of Jesus Christ. Through a unique partnership effort involving many different denominations and parachurch organizations, this massive moment is meant to train and inspire every believer to live a lifestyle of evangelism.

GOAL

Mobilize 100 million believers to reach 1 Billion people with the Gospel in May 2020.

HOW?

Through a strategic partnership network built over nearly a decade, GO 2020:

  • Encourages ordinary believers to share the Gospel through personal conversation and to demonstrate God’s love through prayer, caring, and sharing in numerous different ways.
  • Equips Churches with training and materials in evangelism, discipleship and church planting (see Resources).
  • Promotes Kingdom partnership as churches, denominations and ministries from many different backgrounds work together to reach the world (see Partner).
  • Invites every church to be part of a church planting initiative during the year 2020. Every church is planting a church – together we can establish 1 million new faith communities.
  • Makes the Gospel visible through thousands of “Freedom Flash Mobs”, GO 2020 Events, March for Jesus and more.


GO 2020 is a special edition of Global Outreach Day, which has been taking place every last Saturday of May since 2012. On this day, every year, believers worldwide have stepped out together in faith to share the Good News.

25 million believers have already participated in Global Outreach Day. To see what God has done, view Global Outreach Day testimonies.

«Every believer is a witness and a disciple maker – Every church is planting new churches»