KAŽDÝ VERIACI JE SVEDOK

Spoločne dokážeme v 2020 zasiahnuť 1 miliardu ľudí evanjeliom!

KAŽDÝ VERIACI JE SVEDOK 

Spoločne dokážeme v 2020 zasiahnuť 1 miliardu ľudí evanjeliom!

GO 2020 Starts Now!

Pray. Pray for 5 people. Pray for healing for those affected by the Coronavirus.

Care. Care for the practical needs of those affected by the Coronavirus. Help out with babysitting, provide meals, go grocery shopping for the elderly or check on your friends and family.

Share. Share the hope you have in Christ. Post a video of your testimony with #go2020 #hopebeyondfear. Text your testimony or share it over WhatsApp, IG, SnapChat, Tik Tok or Facebook.

GO 2020 starts now!

Pray. Pray for 5 people. Pray for healing for those affected by the Coronavirus.

Care. Care for the practical needs of those affected by the Coronavirus. Help out with babysitting, provide meals, go grocery shopping for the elderly or check on your friends and family.

Share. Share the hope you have in Christ. Post a video of your testimony with #go2020 #hopebeyondfear. Text your testimony or share it over WhatsApp, IG, SnapChat, Tik Tok or Facebook.

CIEĽ:

ZMOBILIZOVAŤ 100 MILIÓNOV VERIACICH, ABY V 2020 POČULA 1 MILIARDA ĽUDÍ EVANJELIUM. 

GO 2020 je špeciálne podujatie DŇA CELOSVETOVEJ EVANJELIZÁCIE. 

5 TÝŽDŇOV EVANJELIZÁCIE V MÁJI 2020

AKO SA MÔŽEŠ ZAPOJIŤ?

Modli sa spolu s miliónmi kresťanov počas prvého májového víkendu. Zapoj sa v máji do rôznych druhov aktivít, kde môžeš zdieľať evanjelium. 

KAŽDÝ VERIACI

DOKÁŽE PRINIESŤ EVANJELIUM 5 ĽUĎOM 

Zdieľajte evanjelium s priateľmi, susedmi, kolegami a členmi rodiny. Prosíme rešpektujete usmernenia súvisiace s koronavírusom, ktoré vydala vláda ohľadom odstupu medzi ľuďmi. Môžete ponúknuť modlitbu, pomoc ľuďom v núdzi a zdieľať evanjelium na sociálnych médiách, telefonicky alebo v prípadnej osobnej komunikácii. Vaše svedectvo môže zmeniť niečí život natrvalo.

KAŽDÝ ZBOR DOKÁŽE

ZORGANIZOVAŤ RÔZNE EVANJELIZAČNÉ AKTIVITY

V čase sociálneho odstupu, môžete zdieľať evanjelium online, zorganizovať evanjelizačný prenos prípadne stretnutie malej skupiny. Môžete tiež ponúknuť online kurz o viere, rozposlať e-maily povzbudzujúce ľudí, zdieľať evanjelium na sociálnych médiách či pomáhať ľuďom. Urobte čo je vhodné vo vašej situácii. Zdieľajte Krista v strede krízy.

AKTIVITY 

AKTIVITY 

Modlitba 

Modlite sa za Boží zásah do krízy súvisiacej s koronavírusom a za to aby mnoho ľudí našlo spasenie v máji 2020.

 

AKTIVITY 

Evanjelizácia

1 milión zborov a 100 miliónov veriacich, ktorí v máji hlásajú evanjelium. 

AKTIVITY 

Flash Mob 

Zdieľajte 4 symboly na sociálnych médiách a všade kde je to možné.

AKTIVITY 

Starostlivosť 

Starajte sa o ľudí v ich potrebách a v kríze. Môžete prejaviť svoju solidaritu praktickou pomocou.

AKTIVITY 

Učeníctvo

Nový veriaci budú vedení vo viere a stanú sa súčasťou už existujúcich i nových zborov. 

AKTIVITY 

Krst 

Počas posledného októbrového víkendu 2020, budú pokrstené milióny nových veriacich.

BUĎ SÚČASŤOU GO 2020 

Stiahni si „3-Krokový manuál” a iné užitočné zdroje. Zaregistruj svoj zbor a napíš vaše ciele

GO 2020 PARTNERI

GO 2020 pomáha tvojmu zboru rásť a žiť evanjelizačným životným štýlom. 

do it your own way!

How to participate

You can participate with your whole denomination, ministry and church through mobilizing and training every believer possible for personal evangelism.. Every church is invited to be involved into planting a new church.

Together we can reach 1 billion with the Gospel! Register today and you will get access to helpful training resources.

JOIN NOW!