GO 2020

HANETSIKA MPINO 100 TAPITRISA MBA HANATRARANA OLONA 1 LAVITRISA AMIN’NY FILAZANTSARA AMIN’NY MAY 2020. 

Ny GO 2020 dia andiany manokana amin’ny ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY FITORIANA NY FILAZANTSARA. 

Manasa anao izahay mba hitambatra amin’ireo fiangonana sy ministera an’arivony manerana izao tontolo izao mba hanokana ny volana May 2020 manontolo hizarana ny Filazantsaran’i Jesosy Kristy. Alaivo sary an-tsaina ny ho fiantraikan’izany amin’ny manodidina anao, ny tanànanao, ny firenenao ary izao tontolo izao!

Hoy Jesosy: “Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy.” Matio 9:38

93% amin'ireo mpikamban'ny fiangonana no tsy mizara ny finoany. Azo ovana io!

METEZA HANDRAY ANJARA AMIN’NY GO 2020 (Volan’ny Fitoriana Filazantsara Maneran-tany)

Alaivo any amin’ny aterneto ireo “Fiofanana arahina Dingana Telo” sy izay fitaovana ilaina hafa. Soraty anarana ny fiangonanao ary apetraho ny tanjonao.

8 TAONA NISIAN’NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY FITORIANA NY FILAZANTSARA 

  • Nisy mpandray anjara 25 tapitrisa. Betsaka no nizara ny finoany tamin'ny fotoana voalohany teo amin'ny fiainany.

  • olona maherin'ny 10 tapitrisa no voavonjy.

  • Fiarahamonina finoana vaovao an'arivony. 

  • mpino vaovao mihoatra ny 100.000 no vita batisa tao Karaiba.

GO 2020 is a global vision to activate the whole Body of Christ – millions of individual believers, churches and large global ministries - to pray and share the Gospel all over the world in an joint effort of evangelism during the month of May 2020.

THE CALLING

“The harvest is plentiful, but the workers are few.” Mt 9:37

The Great Commission is not an “optional assignment” for the Church. Yet 93% of church members never share the Gospel with others. GO 2020 aims to turn those numbers upside down … to pursue the following:

VISION

To activate and train every Christian believer, everywhere to share the Gospel of Jesus Christ. Through a unique partnership effort involving many different denominations and parachurch organizations, this massive moment is meant to train and inspire every believer to live a lifestyle of evangelism.

GOAL

Mobilize 100 million believers to reach 1 Billion people with the Gospel in May 2020.

HOW?

Through a strategic partnership network built over nearly a decade, GO 2020:

  • Encourages ordinary believers to share the Gospel through personal conversation and to demonstrate God’s love through prayer, caring, and sharing in numerous different ways.
  • Equips Churches with training and materials in evangelism, discipleship and church planting (see Resources).
  • Promotes Kingdom partnership as churches, denominations and ministries from many different backgrounds work together to reach the world (see Partner).
  • Invites every church to be part of a church planting initiative during the year 2020. Every church is planting a church – together we can establish 1 million new faith communities.
  • Makes the Gospel visible through thousands of “Freedom Flash Mobs”, GO 2020 Events, March for Jesus and more.


GO 2020 is a special edition of Global Outreach Day, which has been taking place every last Saturday of May since 2012. On this day, every year, believers worldwide have stepped out together in faith to share the Good News.

25 million believers have already participated in Global Outreach Day. To see what God has done, view Global Outreach Day testimonies.

Steve Douglass
Steve Douglass
Campus Crusade for Christ (CRU)
Ny Andro Maneran-tany ho an’ny Fitoriana ny Filazantsara dia fomba lehibe hamporisihana ny olona mba hanomboka hizara ny finoany!

«Every believer is a witness and a disciple maker – Every church is planting new churches»