KAŽDÝ KŘESŤAN JE SVĚDKEM!

SPOLEČNĚ MŮŽEME ZASÁHNOUT SVĚT!

KAŽDÝ KŘESŤAN JE SVĚDKEM!

SPOLEČNĚ MŮŽEME ZASÁHNOUT SVĚT!

GO 2020 Starts Now!

Pray. Pray for 5 people. Pray for healing for those affected by the Coronavirus.

Care. Care for the practical needs of those affected by the Coronavirus. Help out with babysitting, provide meals, go grocery shopping for the elderly or check on your friends and family.

Share. Share the hope you have in Christ. Post a video of your testimony with #go2020 #hopebeyondfear. Text your testimony or share it over WhatsApp, IG, SnapChat, Tik Tok or Facebook.

GO 2020 starts now!

Pray. Pray for 5 people. Pray for healing for those affected by the Coronavirus.

Care. Care for the practical needs of those affected by the Coronavirus. Help out with babysitting, provide meals, go grocery shopping for the elderly or check on your friends and family.

Share. Share the hope you have in Christ. Post a video of your testimony with #go2020 #hopebeyondfear. Text your testimony or share it over WhatsApp, IG, SnapChat, Tik Tok or Facebook.

CÍL:

SVOLÁNÍ 100 MILIONŮ KŘESŤANŮ K ZASAŽENÍ 1 MILIARDY LIDÍ EVANGELIEM V 2020

GO 2020 je speciální akcí SVĚTOVÉHO DNE EVANGELIZACE.

5 TÝDNŮ EVANGELIA V KVĚTNU 2020

JAK SE PŘIDAT?

Modlete se společně s miliony křesťanů v průběhu prvního víkendu v květnu. Pusťte se do nejrůznějších evangelizačních aktivit během celého měsíce května. 

KAŽDÝ KŘESŤAN

MŮŽE ZASÁHNOUT 5 LIDÍ

Sdílejte evangelium s přáteli, sousedy, spolupracovníky a příbuznými. Prosíme, respektujte nařízení vaší vlády ohledně koronaviru o odstupu od dalších osob. Nabídněte modlitbu, pomozte lidem v nouzi a sdílejte svou víru na sociálních sítích, přes telefon, e-mailem a kdykoli to půjde i v osobním rozhovoru. Vaše svědectví může změnit život navždy!

KAŽDÁ CÍRKEV

MŮŽE POŘÁDAT EVANGELIZAČNÍ AKTIVITY

V době, kdy se musíme držet dál od ostatních, pojďme sdílet evangelium online. Dělejte evangelizační online videa, setkání skupinek přes internet. Můžete nabízet online kurzy o víře, posílat lidem povzbudivé emaily, sdílet Dobrou zprávu na sociálních sítích a pomáhat ostatním. Dělejte, cokoli vám vaše situace umožňuje. Sdílejte Krista uprostřed této krize.

AKTIVITY 

AKTIVITY 

Modlitba 

Modlete se za Boží zásah v době koronaviru a za spasení mnohých lidí v květnu 2020.

 

AKTIVITY 

Evangelizace

1 milion církví a 100 milionů křesťanů bude v květnu sdílet evangelium. 

AKTIVITY 

Flash Mob 

Sdílejte tyto 4 symboly na sociálních sítích a kdekoliv budete moci udělat flash mob.

AKTIVITY 

Péče 

Starejte se o lidi, kteří jsou v nouzi či krizi. Můžete projevit solidaritu praktickou pomocí a péčí o druhé.

AKTIVITY 

Učednictví

Noví věřící budou vedeni k učednictví a zapojeni do existujících a nových sborů.

AKTIVITY 

Křest 

Během posledního víkendu v říjnu 2020 budou miliony nových věřících pokřtěni.

ZÚČASTNĚTE SE „GO 2020“ 

Stáhněte si školení “3 kroky“ a další užitečné zdroje. Zaregistrujte svůj sbor a vytyčte si cíle.

GO 2020 PARTNEŘI

GO 2020 pomáhá vaší církvi růst a začít žít evangelizační životní styl.

do it your own way!

How to participate

You can participate with your whole denomination, ministry and church through mobilizing and training every believer possible for personal evangelism.. Every church is invited to be involved into planting a new church.

Together we can reach 1 billion with the Gospel! Register today and you will get access to helpful training resources.

JOIN NOW!