WIKI 5 ZA UINJILISTI MEY 2020

UTAWEZAJE KUSHIRIKI?

Omba pamoja na mamilioni ya Wakristo mwisho wa juma la kwanza la mwezi Mey.Fanya Aina zote za shughul za uinjilisti wakati wote wa mwezi Mey.

KILA MUUMINI

ANAWEZA KUWAFIKIA WATU 5 AU ZAIDI KWA INJILI

Shirikisha Injili kwa mtu mmoja mmoja ,marafiki,majirani,wanachuo na wanafamilia. Mwalike mtu kwa kahawa,shirikisha kwenye mitandao ya kijamii,wajari wenye uhitaji. Ushuhuda wako unaweza kubadili maisha daima!

KILA KANISA

LINAWEZA KUFANYA SHUGHULI MBALIMBALI ZA UINJILISTI

Kama kanisa,mnaweza kuwafikia watu walipo mitaani na kwenye maegesho,andaa kikundi,shirikisha injili nyumba kwa nyumba,aalika marafiki,na majirani kwenye huduma za uinjilisti au vikao vya Vikundi vidogo vidogo,fanya shughul za kijamii na zungumza kumhusu Yesu.

S’il vous plait, emmenez d’autres Pasteurs et églises (assemblées locales) à être au courant de Go2020.

Shiriki ushuhuda wako kwenye media ya kijamii ukitumia #globaloutreach # go2020

KABLA YA MEY

Omba kwa watu wengi kuokolewa. FUNGUA NA UFUNDISHE kila muumini katika uinjilishaji wa kibinafsi. Pakua Mafunzo ya STEPS 3 kwenye www.go2020.world

MEY 2020

Mwisho wa juma la kwanza la mwezi Mey: Omba pamoja na waumini milioni 100,Watume Kanisa lako 

Mwezi wa Mey: Makongamano yote na shughul za Uinjilisti wa mtu mmoja mmoja.

Mey 30,2020: kila muumini na kanisa lishirikishe kumhusu Yesu wakati wa Siku Ya Uinjilisti Duniani

BAADA YA MEY

WAFUNDISHE Waumini wapya na waweke kanisani mwako,anzisha vikundi vidogo na makanisa.

MOUVEMENT d’Évangélisation Mondiale - continuez à partager l'Évangile:  - Chaque mois ou chaque semaine en tant qu'église. - Chaque semaine ou chaque jour en tant que croyant.  

Du 31 octobre au 1er novembre 2020: Baptiser les nouveaux croyants lors du week-end mondial du baptême.

How to participate

GO 2020 is dedicated to mobilizing and training every believer possible for personal evangelism.

You can participate as an individual, church, ministry, or denomination. Everyone committed to the biblical message of the Gospel is invited to be involved.

As a church use May 2020 for strategic prayer for the lost, prepare your congregation with evangelistic training, start to organize team outreaches, larger events etc. and motivate every member of your congregation to share their faith personally.

As an individual believer, make your plans to pray for your unsaved friends and family, neighborhood and find creative ways to reach them in a way that fits your gift and calling. Do it in your own way.

As a denomination – use this unique global dynamic within the Body of Christ to activate and inspire your churches and leaders to renew their passion for the lost and put a fresh focus on prayer, evangelism, discipling new believers and church planting.

“CHAQUE CROYANT EST UN TÉMOIN - ENSEMBLE NOUS POUVONS ATTEINDRE LE MONDE !”

GET INVOLVED

We encourage you, your church or your network or organization to join GO 2020 launching beginning of the month with prayer doing all sorts of joint or individual evangelistic outreaches during the whole month.

 KILA MUUMINI NI SHAHIDI - KWAPAMOJA TUNAWEZA KUUFIKIA  – ULIMWENGU!